Wat is de Bonno van der Putten Foundation?

Het idee om een eigen Foundation op te starten speelde al geruime tijd. Met mijn jarenlange ervaring als ondernemer wil ik kennis, ervaringslessen en vakmanschap overdragen op jongeren. Zoals ik ooit het vak van mijn vader heb geleerd, wil ik ook mijn kennis en ervaring delen met anderen om zo bij te dragen aan een betere wereld. Wat is er mooier dan kinderen op jonge leeftijd wijze lessen mee te geven? Dat leidt er hopelijk weer toe dat ook zij weer in staat zijn om anderen te helpen en kennis over te dragen.

Doelstellingen

Het doel van de Bonno van der Putten Foundation is het verrichten van activiteiten op het gebied van natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur, alsmede het steunen van organisaties die zich hiermee bezighouden.
De Foundation zoekt zelf actief naar te ondersteunen initiatieven die aansluiten op de doelstelling. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen in principe niet worden gehonoreerd. Nadruk ligt op die organisaties en projecten die een goed trackrecord hebben laten zien, vooruitstrevend zijn, en uitzonderlijke kwaliteit hebben bewezen.
De Bonno van der Putten Foundation is een vermogensfonds, en werft niet actief geld of goederen. Ieder winstoogmerk is afwezig. Bestuurders zijn onbezoldigd. De opbrengst van het vermogen wordt uitsluitend aan de doelstellingen besteedt.

Specialist in het Ondernemerschap

Ik ben dankbaar dat ik letterlijk mijn steentje bij kan dragen aan een betere wereld en hoop dat velen mijn voorbeeld zullen volgen want bouwen aan een betere toekomst doe je samen!